Chương trình GSTC MICE mới ra mắt để tăng cường tính bền vững trong quản lý sự kiện

Chương trình GSTC MICE mới ra mắt để tăng cường tính bền vững trong quản lý sự kiện: Vào tháng 3 năm 2024, Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC) đã công bố Tiêu chí GSTC MICE cải tiến, nhắm vào ba lĩnh vực cụ thể: Địa điểm, Đơn vị – công ty tổ chức sự kiện và Sự kiện & Triển lãm. Để hỗ trợ tích hợp liền mạch các tiêu chí này, GSTC đã khởi xướng Chương trình áp dụng sớm, hỗ trợ việc áp dụng và triển khai hiệu quả trên toàn ngành.

Chương trình GSTC MICE mới ra mắt để tăng cường tính bền vững trong quản lý sự kiện
Chương trình GSTC MICE mới ra mắt để tăng cường tính bền vững trong quản lý sự kiện

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, Chương trình áp dụng sớm GSTC MICE là một sáng kiến ​​kéo dài hai năm nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa những người chơi chủ chốt trong ngành. Những người tham gia này sẽ trao đổi ý tưởng và chiến lược để thúc đẩy tính bền vững trong lĩnh vực Hội họp, Khuyến khích, Hội nghị và Triển lãm ( Du lịch hội nghị khách hàng MICE). Các đơn vị hợp tác bao gồm:

Resorts World Sentosa (Địa điểm)
Trung tâm Hội nghị Costa Rica (Địa điểm)
Unearthed Productions Private (Tổ chức sự kiện)

Chương trình được cấu trúc để tăng cường các hoạt động bền vững thông qua các hoạt động khác nhau:

Áp dụng Tiêu chí MICE GSTC: Điều này liên quan đến việc hướng dẫn các doanh nghiệp MICE áp dụng các hoạt động bền vững.
Đào tạo nâng cao nhận thức: Các bên liên quan từ cả khu vực công và tư nhân sẽ được đào tạo để nâng cao nhận thức và hiểu biết về các tiêu chí bền vững.

Phát triển lộ trình: Một lộ trình toàn diện sẽ được xây dựng để giúp thực hiện các tiêu chí một cách hiệu quả trong các hoạt động MICE.
Tạo ra lộ trình bền vững: Chương trình sẽ xác định các cơ hội và giải quyết các thách thức để mở đường cho ngành Du lịch hội nghị khách hàng MICE bền vững.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tạo ra một nền tảng hợp tác để chia sẻ kiến ​​thức và thực tiễn tốt nhất, từ đó thúc đẩy những tiến bộ đáng kể về tính bền vững trong lĩnh vực Du lịch hội nghị khách hàng MICE.

Tiêu chí GSTC được công nhận trên toàn cầu là tiêu chuẩn cho du lịch và lữ hành bền vững. Chúng phục vụ nhiều mục đích bao gồm giáo dục, hoạch định chính sách, đánh giá doanh nghiệp và chính phủ, đồng thời làm nền tảng cho chứng nhận. Được phát triển thông qua nỗ lực hợp tác toàn cầu, Tiêu chí được cấu trúc xoay quanh bốn trụ cột chính: Quản lý bền vững, Tác động kinh tế xã hội, Tác động văn hóa và Tác động môi trường. Các tiêu chuẩn này phác thảo các mục tiêu bền vững nhưng không quy định phương tiện để đạt được chúng hoặc đo lường kết quả. Khoảng cách này được thu hẹp bằng các chỉ số hoạt động, tài nguyên giáo dục và các công cụ triển khai bổ sung cho Tiêu chí GSTC một cách hiệu quả.

Theo: travelandtourworld

Bài viết liên quan
Developed by Anzi