ICCA & ABEA hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực sự kiện kinh doanh

ICCA & ABEA hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực sự kiện kinh doanh

Trong Sự kiện Hội nghị và Khuyến khích Châu Á Thái Bình Dương (AIME), một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa Hiệp hội Hội nghị và Đại hội Quốc tế (ICCA) và Hiệp hội Sự kiện Doanh nghiệp Úc (ABEA), đánh dấu một bước quan trọng trong việc củng cố liên minh của họ. Sự hợp tác này nhằm giải quyết ba thách thức quan trọng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện kinh doanh của Úc thông qua cam kết chung.

ICCA & ABEA hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực sự kiện kinh doanh
ICCA & ABEA hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực sự kiện kinh doanh

Cùng nhau, ICCA và ABEA sẽ nâng cao niềm tin và chiến lược nền tảng của họ trên ba lĩnh vực chính: Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI); Tính bền vững và Di sản; và Tăng cường và Bảo tồn Tài năng. Sự hợp tác này sẽ được thể hiện thông qua việc xuất bản các sách trắng sâu sắc, cung cấp quyền truy cập vào các chương trình quan trọng, trao đổi thông tin và tạo cơ hội cho các ngôi sao đang lên trong ngành.

Senthil Gopinath, Giám đốc điều hành ICCA, cho biết Hiệp hội Sự kiện Doanh nghiệp Australia đã đi đầu với việc thống nhất các cơ quan trong ngành, tạo ra một điểm tiếp cận mạnh mẽ vào khu vực Australia.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với nhóm Hiệp hội Sự kiện Doanh nghiệp Úc để thực hiện các bước đi mạnh mẽ, thiết thực và có tác động nhằm hỗ trợ sự thành công của ngành Úc.

“ICCA mang đến những chương trình, kết nối và kinh nghiệm đẳng cấp thế giới mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các đồng nghiệp Úc. Đây là một sự hợp tác thú vị và chúng tôi mong đợi sự thành công tiếp theo của nó,” Gopinath nói.

Peter King, Chủ tịch ABEA, cho biết với tư cách là tiếng nói hàng đầu cho các sự kiện kinh doanh, đây là cơ hội để khai thác kiến thức chuyên môn và mối quan hệ quốc tế nổi tiếng nhằm nâng cao công việc của ABEA cho các thành viên của mình.

“Chúng tôi biết các thành viên của mình cần áp dụng các nguyên tắc DEI, tính bền vững và phát triển tài năng để phát triển trong thị trường cạnh tranh. Sự hợp tác của chúng tôi với ICCA được thiết kế để mang lại những cơ hội tuyệt vời cho các thành viên của chúng tôi và toàn ngành để giải quyết những thách thức này.

“Không một tổ chức nào có thể tự mình làm được việc này. Bằng cách hợp tác với ICCA, cộng đồng toàn cầu và trung tâm kiến thức dành cho ngành tổ chức hội nghị hiệp hội quốc tế, chúng tôi có thể tập hợp các nguồn lực và tập trung để đạt được kết quả mà tất cả chúng tôi cần,” King nói.

Biên bản ghi nhớ nêu chi tiết công việc mà hai tổ chức sẽ cùng nhau hoàn thành theo ba trụ cột.

Lĩnh vực trọng tâm đầu tiên, Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, sẽ chứng kiến hai tổ chức hỗ trợ các thành viên của họ và cộng đồng rộng lớn hơn trong việc tăng cường các hoạt động DEI bằng cách:

Tổng hợp và phổ biến những câu chuyện thành công.

Cùng phát hành Sách Trắng khám phá những lợi ích và thách thức của chủ nghĩa đa văn hóa trong lĩnh vực Sự kiện Kinh doanh.
Mang đến cho các thành viên ABEA cơ hội tham gia Chương trình Cố vấn Sự kiện Kinh doanh Quốc tế của ICCA, chương trình kết nối họ với các nhà lãnh đạo toàn cầu để cố vấn giáo dục, từ đó thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Trong lĩnh vực Bền vững và Di sản, cả hai đơn vị đều cam kết ủng hộ những đóng góp đáng kể về kinh tế và xã hội của ngành Sự kiện Kinh doanh cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan chính.

Bắt đầu các nỗ lực hợp tác giữa các khu vực để nêu bật tác động lâu dài của Sự kiện kinh doanh thông qua các nghiên cứu điển hình và hiểu biết sâu sắc được chia sẻ.
Tổ chức các phiên họp hàng quý để theo dõi những tiến bộ, thu hút sự tham gia của các bên liên quan và thảo luận về các sáng kiến vận động chính sách.
Trụ cột thứ ba, Phát triển và Giữ chân Nhân tài, nhằm giải quyết các thách thức việc làm của ngành.

Hợp tác trong Thử thách các nhà lãnh đạo mới nổi trong AIME 2024, một nền tảng được thiết kế để ghi nhận và trao quyền cho những tiếng nói mới trong ngành, tập trung vào các giải pháp đổi mới để thu hút và giữ chân nhân tài.
Người chiến thắng thử thách sẽ nhận được học bổng của ICCA cho chứng chỉ ICCASkills, đạt được danh hiệu Chuyên gia Hội nghị Quốc tế được Chứng nhận (CICS).

Các kế hoạch đã được đưa ra để đánh giá Thử thách các nhà lãnh đạo mới nổi sau năm 2024 nhằm đảm bảo tính hiệu quả của nó và điều chỉnh chương trình cho năm 2025.

Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 năm 2024 và dự kiến được xem xét vào tháng 12 năm 2026, đặt ra lộ trình rõ ràng cho sự phát triển và tác động của mối quan hệ đối tác đối với ngành.

Theo: travelandtourworld.

Bài viết liên quan
Developed by Anzi