New Zealand ra mắt Định hướng chiến lược về Sự kiện Kinh doanh 2035

New Zealand ra mắt Định hướng chiến lược về Sự kiện Kinh doanh 2035: Lĩnh vực tổ chức sự kiện kinh doanh của New Zealand đã hợp tác trong nỗ lực hợp tác để ra mắt Pīata Mai, một tuyên bố quốc gia về định hướng chiến lược nêu rõ tầm nhìn tập trung cho ngành trong thập kỷ tới.

New Zealand ra mắt Định hướng chiến lược về Sự kiện Kinh doanh 2035
New Zealand ra mắt Định hướng chiến lược về Sự kiện Kinh doanh 2035

Sáng kiến này, được hướng dẫn bởi một nhóm bên liên quan trong ngành và được hình thành thông qua tham vấn rộng rãi, dưới sự quản lý của cơ quan trong ngành, Business Events Industry Aotearoa (BEIA). Nó nhằm mục đích khuếch đại tác động tích cực của ngành đối với văn hóa, xã hội, môi trường và nền kinh tế cho đến năm 2035. Susan Sawbridge, cựu giám đốc của Major Events New Zealand, dẫn đầu việc tư vấn và đưa ra định hướng.

Chủ tịch BEIA, Martin Snedden cho biết Pīata Mai là tổ chức đầu tiên dành cho lĩnh vực tổ chức sự kiện kinh doanh của New Zealand.

“Nó có nghĩa là ‘tỏa sáng’ và tượng trưng cho sự sẵn sàng của ngành để vượt trội trong nước và toàn cầu, được thúc đẩy bởi cam kết về khả năng phục hồi và tính bền vững.

“Du lịch Māori ở New Zealand đã đặt tên này và chúng tôi rất biết ơn Dame Pania Nathan-Tyson và nhóm của cô ấy vì đã tôn vinh khu vực của chúng tôi bằng tên đó. Nó làm sáng tỏ vai trò quan trọng và đóng góp của các sự kiện kinh doanh đối với cộng đồng trên khắp New Zealand, nơi cũng được củng cố bởi một số cơ sở hạ tầng được xây dựng theo mục đích hiện đại nhất thế giới,” ông nói.

“Pīata Mai không chỉ hướng dẫn BEIA trong vai trò then chốt là người bảo vệ tuyên bố mà còn đóng vai trò là lộ trình để các doanh nghiệp trong ngành xác định các cơ hội có tác động và thúc đẩy sự liên kết.”

Chiến lược nhấn mạnh việc kể chuyện về tác động của cộng đồng trong ngành, các giá trị nền tảng về con người và địa điểm cũng như lợi ích kinh tế và di sản của các sự kiện kinh doanh.

Mục tiêu 10 năm và mục tiêu trước mắt của Pīata Mai bao gồm vận hành dữ liệu chi tiêu trong nước và quốc tế đáng tin cậy, yêu cầu ngành thực hiện các hành động có thể đo lường được để giảm 95% tác động đến môi trường và hỗ trợ phát triển hệ thống tài trợ lâu dài và công bằng cho kinh tế du khách.

Lisa Hopkins, Giám đốc điều hành BEIA cho biết Pīata Mai phù hợp với các mục tiêu rộng lớn hơn của Du lịch 2050, tầm nhìn do ngành Du lịch Aotearoa đặt ra vào năm 2023.

Cô nói: “Với sự gia tăng các hội nghị quốc tế và trong nước được mong đợi, đã đến lúc chúng tôi nhấn mạnh vị trí chiến lược của chúng tôi và hợp tác với whanau trong lĩnh vực du lịch và khách sạn”.

“Đây là vấn đề về lĩnh vực sự kiện kinh doanh nắm quyền lãnh đạo và làm chủ tương lai của mình đồng thời ghi nhận sự đóng góp của mình như một động lực kinh tế và xã hội.

“Ngoài COVID, ngành MICE của chúng tôi trở nên kiên cường hơn, có tinh thần kinh doanh hơn và nhận thức được cách chúng tôi tác động đến đất nước. COVID cũng nêu bật khoảng cách kinh tế còn lại khi các sự kiện kinh doanh không thể diễn ra cũng như ảnh hưởng đến con người và địa điểm.”

Hopkins cho biết: “Tầm nhìn của chúng tôi là một lĩnh vực tổ chức sự kiện kinh doanh năng động với một cộng đồng thịnh vượng, quản lý môi trường và các cá nhân tham gia được công nhận vì những đóng góp của họ”.

“Pīata Mai đặt nền tảng cho bất kỳ tổ chức nào trong mạng lưới sự kiện kinh doanh bắt tay vào hành trình chiến lược phù hợp với tầm nhìn này.”

Theo: travelandtourworld

Bài viết liên quan
Developed by Anzi